Listopad 2008
P Ú S Č P S N
« Zář   Pro »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tutanchamon - jeho hrob a poklady

Jedinečnou příležitost prohlédnout si hrobku faraona Tutanchamona tak, jak ji v roce 1922 objevil archeolog Howard Carter, nabízí unikátní výstava v brněnské Titanic hall. Využil jsem možnosti, že jsem o předposledním říjnovém dni krátce pobýval v moravské metropoli, a exkurzi do života a především smrti tohoto dnes věhlasného egyptského panovníka jsem si nenechal ujít. A musím říci, že jsem byl příjemně překvapen. Dvě hodiny utekly jako voda a já mohl zavzpomínat na svoji již jedenáct let starou návštěvu Egypta, Údolí králů i úžasnou expozici Tutanchamonových artefaktů v prvním patře Egyptského muzea v Káhiře. Ale pěkně popořadě:

Kdo to vlastně byl Tutanchamon?

Faraon 18.dynastie, který vládl v letech 1333-1324 př.n.l., se původně jmenoval Tutanchaton a na trůn usedl jako devítiletý. Jeho otcem byl s největší pravděpodobností faraon Amenhotep IV., který proslul svoji řekněme náboženskou reformou a zavedením kultu boha Slunce Atona. V té době se vlastně jednalo o vůbec první monoteistické náboženství na světě. Podle svého boha si panovník změnil jméno na Achnaton (slunci prospěšný) a svůj vladařský dvůr přestěhoval z Théb do nově založeného města Achetatonu.
Achnaton od začátku své vlády zanedbával státnické povinnosti a navíc si svým zaváděním Atonova kultu proti sobě popudil nejen kněží, ale také prosté obyvatelstvo, které si nechtělo nechat vzít své po staletí uctívané bohy. Byl považován za snílka a blázna, jenož smrt po 17 letech vlády Egyptu spíše prospěla.  Na trůn krátce usedl faraon Smenchkare a po něm se vlády ujal právě Tutanchaton, jehož matkou byla zřejmě druhá Achnatonova manželka Kije.
Jenomže doba mladému a nezkušenému vládci nepřála. Egypt byl zmítan náboženskou a politickou krizí, což byl především důsledek Achnatonovy vlády a náboženských reforem. Navíc samotný Tutanchaton nebyl schopen v tak útlém věku sám vládnout a většinu politických rozhodnutí za něj musel učinit jeho poručník, místokrál a v podstatě také spoluvládce Aje. Na nátlak svého preceptora zavrhl jedenáctiletý faraon ve třetím roce své vlády kacířský kult boha Atona, usmířil se s kněžstvem a vyhlásil návrat k původním bohům. Mladý panovník přesunul svůj vladařský dvůr zpátky do Théb a na důkaz návratu ke starým náboženským pořádkům přijal i nové jméno Tutanchamon. Společně s ním se dala přejmenovat i jeho manželka - třetí Achnatonova dcera princezna Anchesenpaaton, se kterou se faraon oženil ve velmi útlém dětském věku. Královnino nové jméno znělo Anchesenamon.
Až do patnáctého roku života měl mladý Tutanchamon jen pramalý vliv na spravování své říše. Případné pokusy nepřátel o invazi úspěšně mařil další velice vlivný muž své doby - generál a vrchní velitel egyptských vojsk Haremheb, který měl od krále plnou moc a honosil se titulem “vyvolenec krále”. Mladý faraon, přestože se nechával dle zvyklostí vyobrazovat s modrou válečnou korunou jak poráží své nepřátele, se pravděpodobně nikdy žádného tažení neúčastnil. Teprve v šestém roce vlády jej poručník Aje a také Haremheb začali zasvěcovat do královských povinností, ale o čytři roky později devatenáctiletý faraon nečekaně zemřel.

Tutanchamon poráží nepřátele, tradiční leč pravdě neodpovídající zobrazení mladého faraona

O příčinách Tutanchamonovy smrti existovalo několik teorií. Dlouho se spekulovalo o královraždě ze strany Haremheba, který usiloval nejen o uchopení moci, ale také o ruku krásné královny. Pro toto vysvětlení hovořila rentgenová vyšetření faraonovy mumie z let 1968 a 1978, která odhalila poranění na spodní partii zadní části lebky. Nicméně nejnovější studie opřené především o počítačovou tomografii z roku 2005 hovoří o tom, že skutečnou příčinou panovníkovy smrti bylo vážné poranění levé nohy, které si faraon přivodil krátce před smrtí. Do rány se dostala infekční sněť, která brzy mladého panovníka nevyhnutelně zahubila.
Patnáctiminutová tomografie a především 1700 snímků, které byly během snímání mumie pořízeny, nakonec odhalily mnohé podrobnosti z faraonova života. Samotný vladař byl 180cm vysoký a do svého osudného zranění se těšil dobrému zdraví, neboť na jeho těle nebyly shledány žádné známky infekce nebo podvýživy. Tutanchamon měl větší řezáky a mírně prodlouženou lebku, obojí však v rámci běžných mezí, tudíž se nejednalo o žádnou abnormalitu. Výzkum rovněž ukázal, že faraon měl mírný rozštěp horního patra, naopak byly vyvráceny spekulace o tom, že Tutanchamon trpěl skoliózou, jak tomu napovídaly ohyby páteře patrné na předchozích rentgenových snímcích. Tomografie prokázala, že k deformaci páteře došlo zřejmě během balzamovacího procesu.
Dnes je Tutanchamonovo jméno světově proslulé a panovník patří mezi nejznámější egyptské faraony. Je to trochu paradoxní, protože pro egyptology je jedním z nejméně výzmaných panovníků v celé historii egyptských dějin.

Objevení hrobky

Tutanchamon zemřel velice mladý a jeho smrt tudíž v dané chvíli čekal málokdo. Bývalý poručník a spoluvládce Aj jej nechal pohřbít do narychlo připravené malé hrobky, protože ta faraonova ještě zdaleka nebyla připravná. Dělnící měli přesně 70 dní na to, aby přichystali alespoň náhradní místo faraonova posledního odpočinku. Celou pohřební ceremonii od výběru pohřební výbavy po otevírání úst a zapečetění hrobky vedl samotný Aj.
Celých 3198 let po Tutanchamonově smrti se v londýnské čtvrti Kensigton narodil Howard Carter. Po otci zdědil nadání k malování a od dětství přímo hltal knihy o Egyptě. Do své vysněné země se Carter dostal v roce 1891 jak sedmnáctiletý. Tehdy začal pracovat na vykopávkách Beniho Hasana a jeho úkolem bylo překreslovat objevené nápisy a obrazy. Později Carter přešel do opatrovnictví Williama Flinderse Petrieho, který proslul jako objevitel zbytků hrobky královky Hatšepsut v Deir al-Bahri. Od roku 1898 Carter pracoval pro Egyptian Atiquities Service, ovšem na toto místo musel rezignovat poté, co se odmítl omluvit za neurvalé napomenutí opilých francouzských turistů v roce 1905.
Nějaký čas se musel nadějný archelog živit jako průvodce turistů, až v roce 1907 byl představen lordu Carnarvonovi, který jej pověřil vedením vykopávek. Carter se dlouhá léta snažil v Údolí králů najít hrob zapomenutého faraona, jehož existenci objevil v nedávné minulosti kolega Davis. Výsledky však nepřicházely a Carnarvonovi, ač zapálenému nadšenci a obdivovateli Egypta, začala docházet nejen trpělivost, ale bohužel také finance. Vyhlídky na návratnost dosavadních investic byly mlhavé a tak se Carnarvon v roce 1922 rozhodl, že bude Carterovi sponzorovat poslední sezonu.
Během předchozích 15 let nechal Carter odstranit zeminu na mnoha místech Údolí králů, ale nikde neobjevil jedinou stopu po hledaném hrobu. Zbývalo poslední vytipované místo v těsné blízkosti hlavního turistického chodníku. 4.listopadu 1922 se na Cartera konečně usmálo štěstí a jeden z jeho dělníků odhalil začátek schodiště vedoucího k hlednému hrobu. O objevu byl  ihned spraven Carnarvon , ktrerý se i se svou dcerou do Údolí králů dostavil 26.listopadu. Společně s Carterem sestoupili k zapečeťeným dveřím, do jejichž levého horního rohu udělal archeolog malý otvor. Za svitu malé svíčky spatřil ve tmě zlatý a ebenový poklad, který zde spočíval nedotčený po 34 století.
Několik následujících týdnů strávil Carter pečlivou katalogizací nálezů v předpokoji a 16.února 1923 konečně otevřel dveře hlídané dvěma sochami. Za nimi byla objevena pohřební komora, kde bylo uloženo Tutachamonovo tělo ve čtyřech schráních a třech zlatých rakvích. Potom ale expedici postihla tragédie - lord Carnarvon 5.dubna 1923 zemřel po štípnutí moskyta. Nahlas se začalo hovořit o kletbě faraónů, podle níž měl v brzké době zemřít každý, kdo porušil klid faraonských mumií v jejich sarkofázích, ale Carter pokračoval dál odkrývání dávných pokladů.
12.února 1924 odkryl víko žulového sarkofágu, ale až 13.října 1925 začal postupně otevírat jednotlivé pozlacené rakve. 28.října byla konečně odkryta samotná faraonova mumie, jejíž obličej zakrývala slavná 11kg vážící zlatá maska. Podrobný výzkum panovníkových ostatků byl zahájen 11.listopadu. 24.října 1926 začaly práce v sousední pokladnici a mezi 30.říjnem a 15.prosincem probíhaly práce v přístavku vedle předsíně. Poslední artefakty byly z hrobu vyneseny 10.listopadu 1930.

Carter zkoumá faraonovu mumii (1925)

Tutanchamonova hrobka vydala přes dva tisíce nedotčených artefaktů, jejichž převážná většina včetně originálu Tutanchamonovy zlaté masky je dnes vystavena v prvním patře Egyptského muzea v Káhiře.

Výstava

Výstava věnovaná nalezení Tutanchamonova hrobu, od kterého mimochodem uběhne za několik dní přesně 86 let, byla do Brna přesunuta z Curychu. První část tvoří naučné tabule doplněné fotografiemi, které návštěvníkům představí Egypt a jeho památky, k vidění je krátký životopis Howera Cartera i časová osa s přehledem jednotlivých egyptských říší včetně všech dynastií faraonů. Uprostřed síně nechybí ani napodobenina slavné Rosetské desky, jejíž originál lze spatřit v Britském muzeu v Londýně.
Další část je audiovizuální. V malém předsálí se průběžně promítají tři krátké dokumenty - první o faraonovi Amenhotepovi III., druhý o Achnatonovi a třetí o samotném Tutanchamonovi. Následuje kinosál, ve kterém se promítá zhruba devíti minutový film o Carterovi, o jeho práci v Egyptě a samozřejmě o nalezení a odkrývání Tutanchamonovy hrobky. V okamžiku, kdy nedočkavý badatel nahlédne poprvé úzkou škvírou do první předsíně, film končí. Obsah samotné hrobky si mohou návštěvníci prohlédnout v hlavní části expozice na vlastní oči!

replika faraonovy zlaté rakve

Všechny místnosti jsou rekonstruovány tak, jak je mohli objevitelé spatřit při jejich otevření. Hlas Cartera (samozřejmě v češtině) pak za pomoci nasvícení popisuje všechny důležité předměty jednotlivých místností - předpokoje, pohřební komory, pokladnice i přístavku. Další část tvoří expozice replik všech schrán, které zakrývaly faraonův sarkofág s podrobným popisem nápisů na jejich zdech. Uvnitř první vnější schrány je k vidění Carterův zajímavý a přehledný nákres půdorysu všech vnitřních schrán i sarkofágu samotného.
V další části jsou k vidění repliky všech tří rakví, poslední samozřejmě s napodobeninou faraonovy mumie. Vše je pečlivě popsáno a zdokumentováno, jako by to právě seřadil a setřídit pečlivý objevitel Carter. Poslední část expozice tvoří dokonalé repliky mnoha nalezených artefaktů, mezi které paří modely lodí a bárek, alabastrové figurky bohů i zvířat, zbraně a na čestném místě samozřejmě nemůže chybět věrná replika slavné zlaté faraonovy masky!

replika faraonovy mumie

Musím říct, že mě výstava naprosto pohltila, neboť člověk si těch několik desítek minut skutečně připadá jako někde v egyptské hrobce, byť je vše uspořádáno a sestaveno na mnohem větším prostoru. Repliky i té nejmenší sošky jsou naprosto dokonalé, k nerozeznání od originálu. Unikátní je i celková komplexnost celé výstavy neboť v podobném rozsahu nelze všechny artefakty spatřit ani v Káhiře, kde je Tutanchamonovi věnováno celé jedno křídlo tamního muzea.
Zdroje:
Tutanchamon - jeho hrob a poklady - oficiální web
Výstava představuje Tutanchamonovu hrobku očima archeologa - České noviny
Howard Carter - životopis češtině
Tutanchamon - Egyptologie.cz
Howard Carter - wikipedia (english)
Tutanchamon - wikipedia (english)
Hrob KV62 - wikipedia (english)
World in my eyes - Egypt
Egypt 97´- moje cesta do Egypta

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>